Mazoutpremie tussenkomst op de factuur

Mazoutpremie tussenkomst op de factuur

Vanaf heden kunt u een aanvraag indienen voor een tussenkomst van € 300,00 als compensatie voor de dure energieprijzen. Deze vergoeding kan aangevraagd worden voor een levering van huisbrandolie bestemd voor het verwarmen van uw hoofdwoning vanaf 15 november 2021 tot eind maart 2023.

Deze tussenkomst wordt uitsluitend uitgekeerd aan particulieren. BTW-plichtigen hebben geen recht op deze tussenkomst.

U kunt de aanvraag online indienen of per aangetekend schrijven. In dit laatste geval voorziet de overheid twee formulieren. Formulier A voor individuele woningen, formulier B voor appartementsgebouwen. Via volgende verwijzing komt u terecht op een webpagina van de overheid waarop u alle info terugvindt:

Informatie van de overheid

Aanvraag online invullen

Via onderstaande verwijzing komt u terecht op de webpagina waar u uw aanvraag online kunt invullen. U dient mee te sturen: de factuur en het bewijs van betaling van deze factuur. Ter info, ons ondernemingsnummer of KBO-nummer staat rechts onderaan op uw factuur.

Staat er rechts bovenaan ‘Brandstoffen N.V. DE SAERT’ op uw factuur?
Dan noteert u als ondernemingsnummer BE 0434.192.784 op uw aanvraag.

Staat er rechts bovenaan ‘VdB ENERGIE BVBA’ op uw factuur?
Dan noteert u als ondernemingsnummer BE 0427.561.350 op uw aanvraag.

Aanvraag online invullen

De uitbetaling mag u pas verwachten 2 à 3 maand na de aanvraag.
De overheid gaat een dubbele controle uitvoeren, m.a.w. wij als leverancier zullen voor elke aanvraag dienen te bevestigen of uw aanvraag correct is.